Sojusze

Tauripedia

Senat

Senate

Senat jest budynkiem sojuszniczym, jedynie posiadając ten budynek (już jego pierwszy poziom) gracz może się przyłączyć do określonego sojuszu. Wyższy poziom tego budynku pozwoli stworzyć własny sojusz i zarząrzać nim. W senacie jest wiele zakładek (Czynności sojuszu, Administracja, Forum, Sojusze) pomagających kreować wspólną politykę działań, realizację decyzji oraz pozyskiwaniu informacji o atakach, jak i obronie.


W senacie znajduje się zakładka Forum, pozwalająca na wzajemną komunikację sojuszników. W tej funkcjonalnej części zakładki sojuszu gracz może wymienić opinię ze swoimi sojusznikami, jak również podejmować decyzję, co do kreowania wspólnej strategii działań sojuszu.


Założyciel sojuszu oraz jego członkowie z odpowiednimi uprawnieniami będą mogli przyznawać pozostałym członkom sojuszu określone rangi. Do rang wspólnych należą:

 • Dyplomata (pakty o nieagresji z innymi sojuszami, wypowiadanie wojen, usuwanie członków)

 • Ambasador (przyjmowanie nowych członków do sojuszu)

 • Generał (posiada wgląd do statystyk sojuszu, może wypowiadać wojny)


Ponadto założyciel będzie dysponował wszystkimi powyżej wymienionymi funkcjami, jak również dodatkowo będzie mógł zmienić nazwę sojuszu oraz ustalać nazwy wewnętrznych rang i ich zakres uprawnień.

Nomenklatura nazewnictwa rang oraz wiążące się z nimi uprawnienia jest kwestią otwartą i administrowaną przez wewnętrzne zasady, jakie panują w danym sojuszu.

Administrowanie sojuszem daje graczowi możliwość sprawowania kompletnej kontroli nad ustawieniami sojuszu (zmień nazwę sojuszu, moderacją forum, nadanie rangi, zorganizowania posiedzenia w celu kreowania wspólnej strategii).

Opcje dostępne dla administratora:

 • Skasuj sojusz
 • Przekaż sojusz
 • Zaproś (parametrem jest nazwa użytkownika)
 • Wyrzuć (parametrem jest nazwa użytkownika)
 • Wyślij wiadomość
 • Wypowiedz wojnę (wypowiedzenie wojny z podaniem punktów niezbędnych do zakończenia wojny)
 • Stwórz pakt o nieagresji
 • Zakończ wojnę
 • Akceptuj propozycję zakończenia wojny
 • Akceptuj pakt o nieagresji
 • Zerwij pakt o nieagresji
 • Zadeklaruj zawieszenie broni
 • Akceptuj zawieszenie broni
 • Zerwij zawieszenie broni

Wszyscy sojusznicy w ramach określonego sojuszu mają wgląd w przebyte przez sojusz wojny i pakty o nieagresji. Są one przedstawiane w formie listy, w których jest wyszczególnione, z jakim sojuszem prowadzona była lub jest wojna, ilość pkt. niezbędna do zakończenia wojny.

Korzyści wynikające z przynależności do sojuszu:
- społecznościowe
- wsparcie obronności wysp sojuszniczych
- wymiana surowcowa
- kreowanie wspólnej koncepcji strategicznej

Osobiste
.