Szpiegowanie

Tauripedia

Espionage building

Spis treści

Szpiedzy tacy jak my

W grze Tauri World każdy gracz posiada cały wachlarz instrumentów szpiegowskich. Może on pozyskiwać wiadomości o innym graczu za pomocą trzech narzędzi: szpiega, używając jednostki zwiadowczej (statku), bądź też balonów szpiegowskich.
- Szpieg dostarcza informacji o wybranych aspektach wyspy, potrafi także sabotować prowadzone na niej prace, a nawet kraść surowce i neutralizować bohaterów.
- Statki zwiadowcze dostarczają informacje o flotach stacjonujących wokół wyspy
- Balony Szpiegowskie przekazują informacje o flotach lecących od oraz do wskazanej lokacji.


Ochrona przed działaniami szpiegowskimi

Kontrwywiad - efektywna metoda blokowania wrogich prób wywiadowczych. Każda aktywna jednostka tego rodzaju zmniejsza szansę każdej próby wyszpiegowania cię (zarówno Szpiegiem, Balonem Szpiegowskim jak i Statkiem Zwiadowczym) o składane 10%. Oznacza to, że wartość szansy na realizację misji jest zmniejszana stopniowo o 10% względem bieżącej wartości tej szansy. Przykładowo, dla 30 aktywnych jednostkach szansa wroga na ominięcie zapory Kontrwywiadu wynosi 4%. Niestety, Jednostki Kontrwywiadowcze mają ograniczony czas trwania. Po jego upłynięciu, trzeba utworzyć nową jednostkę.

Maksymalna liczba Jednostek Kontrwywiadu możliwa do wyprodukowania na wyspie jest równa aktualnemu poziomowi budynku Wywiad na tej wyspie.

Możliwe rezultaty misji

Każda misja szpiegowania, która nie została anulowana przez jednostki Kontrwywiadu, może zakończyć się jednym z 3 rezultatów, zależnie od różnicy w poziomie Technologii Szpiegowania i Kontrwywiadu między graczem szpiegującym i szpiegowanym. Dodatkowo, istneje czynnik losowy różnicujący rezultat.

A: poziom technologii szpiegowania gracza szpiegującego, zwiększany o +1 przy włączonym bonusie Multiszpieg.
B: poziom technologii szpiegowania gracza będącego celem szpiegowania, zwiększana o losową liczbę w zakresie od -10 do +10 (przy czym wyniki średnie - bliższe 0 - są wylosowywane znacznie częściej niż skrajne).Różnica A i B A > B+3 A = B+2 or B+3 A = B or B+1
Rezultat misji:Nr rezultatu 1Nr rezultatu 2Nr rezultatu 3

Powyższe rezultaty są analogiczne dla poszczególnych typów misji szpiegowskich - szczegóły są opisane w poniższych sekcjach.

Dodatkowo, jednostka realizująca misję może ulec zniszczeniu. Balon szpiegowski jest niszczony zawsze. Szpieg oraz Statek zwiadowczy ulegają zniszczeniu, gdy misja się nie powiedzie i jednocześnie cel szpiegowania miał poziom technologii szpiegowania równy lub większy od gracza starającego się szpiegować.Szpiegowanie wyspy

Spy

Zdolności szpiega zależą od przebadanego poziomu Technologii Szpiegowania i Kontrwywiadu.

Do repertuaru możliwych misji Szpiega zaliczają się:


 • Pozyskanie informacji na temat budynków posiadanych przez skanowanego gracza w danej lokalizacji.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 3.

 • Pozyskania informacji na temat liczebności i jakości systemów obronnych.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 5.

 • Pozyskania informacji na temat liczebności i jakości statków, które stacjonują na danej lokalizacji.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 6.

 • Pozyskanie informacji, czy w danym miejscu są obecni bohaterowie.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 8.

 • Wyłącz pole ochronne (czasowe dezaktywacja struktury gracza skanowanego).

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 16.

 • Kradzież 5% znajdujących się na danej lokalizacji surowców.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 16.
Warto zaznaczyć, że surowce są przywożone przez szpiega jedynie gdy ta misja powiedzie się z najlepszym wynikiem (rezultat 1).

 • Neutralizacja bohatera

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 14.

 • Pozyskanie informacji na temat budynków posiadanych przez skanowanego gracza w danej lokalizacji.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 14.

 • Sabotowania statku międzyplanetarnego - zadanie, które opóźnia czasowo start statku międzyplanetarnego.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 24.

 • Pozyskanie informacje na temat rozkazu skanowanych flot oraz ich składu (jej liczebność oraz szczegółowe zestawienie jednostek). Zadanie pozwalające pozyskać również informacje, gdzie podąża flota skanowanego gracza.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 18.

 • Blokowanie budowy wszystkich struktur na określony czas, zadanie pozwalające sabotować budowę budynków w danej lokalizacji.

Wymagany poziom technologii szpiegowania: 20.

Wszystkie możliwe rezultaty misji Szpiega:

Rezultat 1: misja udana (pozyskane bardzo szczegółowe informacje).
Rezultat 2: misja udana
Rezultat 3: misja udana (pozyskano niektóre informacje)


Szpiegowanie stacjonujących flot

Recon Ship

Statek Zwiadowczy może wyszpiegować stacjonujące i wspierające floty wroga - wystarczy wysłać w dane miejsce flotę z jednym Statkiem Zwiadowczym z rozkazem Szpieguj (dla statku dostępny jest tylko jeden rodzaj misji szpiegowskiej).


Lista możliwych rezultatów misji Szpiega:

Rezultat 1: misja udana (pozyskane bardzo szczegółowe informacje).
Rezultat 2: misja udana.
Rezultat 3: misja udana (pozyskano niektóre informacje)


Szpiegowanie ruchu flot

Spying Balloon

Balon Szpiegowski jest narzędziem jednorazowego użytku (po każdej misji jest niszczony). Zasięg balonu zależy od poziomu budynku Balony.

Każdy Balon Szpiegowski usiłuje wykryć wszystkie floty przemieszczające się z oraz do lokacji wskazanej jako cel szpiegowania balonem, generując losowy czynnik, a więc i rezultat, osobno dla każdej z nich. Na potrzeby określenia rezultatu szpiegowania, wartość B (opisana powyżej) jest technologią właściciela wyspy będącej celem szpiegowania balonem (nie technologią właściciela szpiegowanej floty).


Lista możliwych rezultatów misji Balonu Szpiegowskiego:

Rezultat 1: misja udana (pozyskane bardzo szczegółowe informacje).
Rezultat 2: misja udana (pozyskano sporo informacji).
Rezultat 3: misja udana (pozyskano niektóre informacje)Osobiste
.