Floty

Tauripedia

Floty służą do grupowania jednostek. Każda jednostka należy do jednego z dwóch typów (lądowe, powietrzne).

UWAGA : flota może się przemieszczać tylko wtedy gdy są w niej jednostki powietrzne. Aby we flocie mogły znaleźć się jednsotki lądowe muszą w jej składzie znajdować się jednostki transportujące np. Mały transport.

Fleets Selection

Aby dostać się do ekranu flot wybierz ikonkę statku z głównego bocznego menu.

Ekran Flot służy do zarządzania Twoimi flotami. Ekran ten został podzielony na dwie sekcje : górną i dolną.

Sekcja górna służy do tworzenia i edycji flot. W sekcji dolnej następuje wysyłanie flot na misje. W sekcji górnej można wykonać następujące czynności : tworzenie floty, edycja składu floty, edycja i nadawanie nazwy flocie, podział floty, rozwiązanie floty. Sekcja dolna odpowiada za : wybór celu floty, wybór typu misji, ustalenie prędkości floty na danym dystansie, ustalenie ilości paliwa zatankowanego do floty, dodanie nawigatorów.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis podsekcji ekranu flot:


Fleets1
 • 1. Pierwsza zakładka w sekcji flot to ekran zarządzania flotami. Pozostałe przyciski prowadzą do innych sekcji, w których wyświetlane są floty będące w ruchu. Te sekcje nie są omawiane w tym miejscu.

 • 2. Lista flot (pusta) i panel tworzonej floty (na obrazku panel jest w trybie tworzenia nowej floty). Tutaj wpisujemy nazwę nowej floty, którą chcemy stworzyć.

 • 3. Panel, w którym znajduje się garnizon. Garnizon to flota domyślna, do której trafiają nowo tworzone jednotski. Floty garnizonowej nie możemy nigdzie wysłać należy ją traktować jak pojemnik na jednostki. Wszystkie jednostki, które są na danej wyspie a nie należą do żadnej utworzonej floty i nie są w bunkrze, lądują właśnie w garnizonie. To z garnizonu bierzemy zwykle jednostki do utworzenia nowej floty.

 • 4. Przełącznik typu jednostek. Te dwa przyciski służą do wyświetlania w panelach jednostek powietrznych lub lądowych. UWAGA : w panelach powyżej zawsze wyświetlane są jednostki powietrzne albo lądowe, nigdy oba typy na raz. Nawigatorzy i bohaterowie są wyświetlani w sekcji jednostek lądowych.

 • 5. Sekcja parametrów floty. Tutaj wyświetlane są parametry wybranej obecnie floty. Parametry są przeliczane na bieżąco, więc możesz tutaj sprawdzić jaką siłę będzie miała właśnie tworzona flota. UWAGA : parametry dotyczą zawsze floty z lewego panelu.

 • 6. Sekcja wysyłania floty. Ta sekcja służy do wysyłania flot z misjami np. ataku. Szczegółowe omówienie tej sekcji znajduje się poniżej. UWAGA : wysłać można tylko flotę, która została zapisana i nie jest w danej chwili zmodyfikowana. W przeciwnym wypadku ten panel pozostaje nieaktywny.


Fleets2
 • 7. Lista flot, na której znajdują się floty. Ostatnia flota na liście jest obecnie wybrana, jej jednostki widać w lewym panelu.

 • 8. Panel służący do przeniesienia jednostek z jednej do drugiej floty. Można przenieść wszystkie jednostki danego typu np. za pomocą strzałek na brązowym tle. Można też przenosić pojedyncze jednostki strzałkami w polach edycji, lub suwakiem pomiędzy nimi.

  • 8a. Czerwone strzałki służą do przeniesienia wszystkich jednostek, aktualnie wyświetlanego typu (powietrznych lub lądowych), z jednej do drugiej floty.

  • 8b. Przycisk podziału floty. W tej chwili przycisk jest nieaktywny. Kiedy jest aktywny i zostanie kliknięty, panele przejdą w tryb podziału floty. Wszystko przebiega analogicznie do zwykłego trybu edycji z tą różnicą, że w prawym panelu zamiast garnizonu znajduje się nowa flota. W trybie podziału floty parametry floty w dalszym ciągu pokazują flotę z lewego panelu.

 • 9. Poszczególne jednostki w panelu można wybrać klikając na nie. Po ich wybraniu można je przenosić za pomocą panelu opisanego w punkcie 8. W przypadku Latającej Fortecy po najechaniu na nią kursorem widoczna będzie lista jej obecnie zainstalowanych modułów wraz z ich ilością.

Poniżej szczegółowo omówimy sekcję wysyłania floty. Flota, której dotyczy ta sekcja, czyli flota wysyłana, to flota z lewego panelu z górnej sekcji. UWAGA : Aby móc wysłać flotę, musi ona być zapisana. W przeciwnym razie panel dolny pozostanie nieaktywny.


Fleets3
 • 10. Sekcja wyboru celu floty. Wybór celu składa się z dwóch kroków. Krok pierwszy to wybór loginu gracza, który ma być celem Twojej floty. Kiedy już wybierzesz gracza, zobaczysz jego wyspy i złoża minerałów. Celem floty musi zawsze być jakaś lokacja na mapie, więc musisz wybrać wyspę lub złoże surowców należące do wybranego gracza lub wpisać koordynaty ręcznie. Jak już wybierzesz wyspę lub złoże, na które chcesz wysłać flotę, odblokuje się pozostała cześć panelu.

 • 11. Sekcja wyboru misji. Tutaj wybierasz rodzaj misji jaką chcesz żeby Twoja flota wykonała. Nie zawsze wszystkie misje będą możliwe do wyboru. To, że misja jest w danej sytuacji niedostępna może mieć różne przyczyny. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego nie możesz wysłać floty z daną misją upewnij się, że masz włączone pokazywanie tooltipów a następnie najedź na nieaktywną misję. Powinieneś zobaczyć powód dla którego nie możesz wysłać floty z danym rozkazem. UWAGA : wybór celu floty (opisany w punkcie 10) wpływa na dostępność misji. Może się zdarzyć, że jeśli zmienisz cel, wybrana misja również ulegnie zmianie. Obok narzędzia do wyboru misji znajduje się ikona drewna. Jeśli jest ona aktywna, to znaczy że flota weźmie paliwo tam i z powrotem. Gdy ikona jest nieaktywna oznacza to, że flota weźmie paliwo tylko w jedną stronę. UWAGA : ikona jest domyślnie aktywna i tylko dla niektórych typów misji można ją deaktywować (wziąć paliwo tylko w jedną stronę).

 • 12. Kontrolki składu flot. Tutaj wyświetlane są sumy jednostek powietrznych i lądowych danej floty. Obok ikony jednostek lądowych może pojawić się ostrzegawczy wykrzyknik. Oznacza on, że nie posiadasz we flocie jednostek lądowych, co jest ważne jeśli np. chcesz kogoś zaatakować.

 • 13. Sekcja prędkości lotu. W tej sekcji masz możliwość ustalenia prędkości wybranej floty. Twoja prędkość maksymalna jest wyrażona procentem pod suwakiem. W polu nad suwakiem znajduje się wartość pokazująca procent maksymalnej prędkości jaki został wybrany. Wartość ta może przekroczyć 100% jeśli zabierzesz na pokład nawigatorów. Poruszaj suwakiem i zobacz jak wpływa to na czas lotu floty, który możesz zobaczyć w sekcji opisanej w punkcie 14.

 • 14. Panel informacji o locie floty. Ten panel pełni funkcję czysto informacyjną. Możesz tu sprawdzić jak długo flota będzie leciała do celu, ile weźmie paliwa (drewna) i jaką część baku floty to paliwo zajmie. Czas wyświetlany tutaj jest czasem całkowitego lotu w jedną stronę.

Osobiste
.