Bonusy

Tauripedia

Dzięki Kasie Gildii możemy włączyć szereg ulepszeń, zwanych Bonusami. Każdy bonus trwa przez określoną ilość czasu i może być przedłużany w czasie swego trwania.

Spis treści

Konto Premium

Premium Account

Znacząco przyspiesza rozbudowę i produkcję, gdyż pozwala równocześnie budować kilka budynków oraz tworzyć kilka jednostek, pozwala dodawać dalsze rozkazy do kolejki oraz daje dostęp do wygodnych zestawień informacji o bieżącej sytuacji w grze.

Bonus produkcja Drewna

Wood Production Bonus

Bonus produkcji Drewna zwiększa czasowo Twój ogólny współczynnik wydobycia tego surowca.


Bonus produkcja Metalu

Metal Production Bonus

Bonus produkcji Metalu zwiększa czasowo Twój ogólny współczynnik wydobycia tego surowca.


Bonus produkcja Kryształu

Crystal Production Bonus

Bonus produkcji Kryształu zwiększa czasowo Twój ogólny współczynnik wydobycia tego surowca.


Bonus Multiszpieg

Multi Spy Bonus

Bonus multiszpieg zwiększa na każdej wyspie ilość posiadanych szpiegów do trzech. W ten sposób Twój wywiad jest bardziej skuteczny. Ponadto, bonus zwiększa szanse na lepszy rezultat misji Szpiega, Statku zwiadowczego i Balonu szpiegowskiego. Dodatkowo, każde wykupienie lub przedłużenie tego bonusu dodaje gratis pewną liczbę ’skanów’. Opcja ta uruchamia szybkie poszukiwanie szczątek (surowców pozostałych po bitwie, możliwych do zebrania statkiem Zbieracz). Natychmiast po uruchomienia poszukiwania gracz otrzymuje wiadomość zawierającą po 3 lokacje w pobliżu bieżącej wyspy, charakteryzujące się największą ilością poszczególnych surowców w postaci szczątków.

Bonus Nawigator

Navigator Bonus

W ramach nieoficjalnego porozumienia z Gildią Handlową i przy łaskawym poparciu tego typu praktyk przez jej władczynię, Królową Gandhę, możesz wynająć Nawigatora – jedyną osobę potrafiącą obsługiwać skomplikowaną aparaturę Statku Międzyplanetarnego, którego niektóre moduły nawigacyjne są zapieczętowane przez Gildię. Gildia posiada monopol na szkolenie Nawigatorów i produkcję tychże modułów. Nawigatorzy przyspieszają także lot każdej floty, do której są dołączani.


Bonus Inżyniera

Engineer Bonus

Dzięki Gildii Handlowej, władanej przez Królową Gandhę, możesz przez określony czas wynająć Inżyniera Gildii. Inżynier wspomaga w całym Twoim imperium budowę statków oraz jednostek lądowych.

Bonus Naukowiec

Scientist Bonus

Bonus Naukowiec przyspiesza twoje badania na wszystkich skolonizowanych przez ciebie planetach.


Bonus jednostki kontrwywiadowczej

Counterintelligence Unit Bonus

Bonus jednostki kontrwywiadowczej wydłuża czas aktywności jednostek kontrwywiadowczych.


Immunitet

Immunity

Daje możliwość odpoczynku i regeneracji sił poprzez zablokowanie innym graczom opcji szpiegowania oraz wysyłania ataków na posiadacza Immunitetu. On także jednak nie może podejmować takich działań w czasie trwania swojego Immunitetu.

Przenosiny wyspy

Move Island

Daje możliwość natychmiastowego przeniesienia wyspy ze wszystkim co się na niej znajduje, włączając w to budynki i jednostki na dowolną inną wyspę niezasiedloną. Po przeniesieniu dotychczasowa wyspa traktowana jest jak opuszczona.

Osobiste
.