Handel

Tauripedia

Guild building


Handel w Tauri World jest bardzo ważnym aspektem strategii i w znacznym stopniu może wpływać na efektywność gry.

Za pośrednictwem Gildii Handlowej gra stwarza możliwość prowadzenia handlu pomiędzy własnymi wyspami, jak i wyspami innych graczy (w tym wymiana pomiędzy sojusznikami).

  • Wiele z opcji handlowych wymaga wolnych Tragarzy do przenoszenia surowców.
  • Tragarz ma określoną maksymalną liczbę surowców, jaką może przenosić.
  • Poziom budynku Gildia wpływa na liczbę dostępnych na wyspie Tragarzy.


Gracz posiada następujące możliwości handlowe:

  • Targowisko - pozwala graczom wzajemnie kupować i sprzedawać jednostki oraz surowce za Kasę Gildii. Gracz płacący za towar musi dodatkowo zapłacić pewną ilość Kasy Gildii jako prowizja (podatek dla Gildii Handlowej). Niniejsza opcja nie wymaga Tragarzy. Handel surowcami odbywa się natychmiast, tempo dostawy statków zależy od wybranej wielkości prowizji. Gracz wystawiający towar, ma możliwość wystawienia maksymalnie 25 ofert. Do 5 ofert może pochodzić z tej samej wyspy.
  • Między sojusznikami - pozwala za darmo przesyłać surowce na na wybraną wyspę dowolnego z sojuszników.
  • Aukcja - pozwala wystawić ofertę wymiany surowców, np.: Oferuję 20 tys. Kryształu w zamian za 100 tys. Metalu. Oferta może być zaakceptowana przez dowolnego gracza, który posiada na jednej wyspie - i jest w stanie przetransportować - żądaną ilość surowca.
  • Między moimi wyspami - umożliwia przewożenie surowców między własnymi wyspami gracza.
  • Wymiana bezpośrednia - pozwala wysłać surowce wprost do dowolnego gracza (także do siebie), na dowolną wyspę położoną na tej samej planecie co bieżąca wyspa z której surowce są wysyłane. Ta opcja nie wymaga tragarzy. Gracz wysyłający musi uiścić niewielką opłatę w Kasie Gildii za tą usługę.

Potwierdzenie wszystkich działań handlowych gracz otrzymuje w postaci wiadomości. Wiadomości są generowane po każdej przeprowadzonej transakcji handlowej są kierowane do zakładki Handel w wiadomościach gracza.

Osobiste
.