Kolonizacja

Tauripedia

Interplanetary ship

W Tauri World wyróżniamy dwa rodzaje kolonizacji:

  • kolonizację lokalną (w ramach jednej planety)
  • kolonizację globalną (pozwalającą na kolonizowanie innych planet)

Kolonizacja lokalna polega na kolonizowaniu coraz to nowych wysp na jednej planecie. Maksymalnie gracz na jednej planecie może posiadać 8 wysp. Ten rodzaj ekspansji jest dostępny dla gracza, który posiada na tyle rozwiniętą infrastrukturę, aby móc wybudować statek kolonizacyjny. Wówczas gracz jest w stanie skolonizować dowolną niezasiedloną wyspę, rozszerzając przez to działanie swoje wpływy.

UWAGA: W wyniku kolonizacji statek kolonizacyjny zostaje zniszczony. Zniszczeniu ulegają również transportowce wchodzące w skład floty kolonizacyjnej. Powyższe stosuje się również do kolonizacji globalnej.

Kolonizacja globalna wymaga bardzo zaawansowanego zaplecza technologicznego i infrastrukturalnego. Pozwala ona uwidaczniać aktywność gracza na innych planetach. Statkiem pozwalającym kolonizować inne planety jest Statek międzyplanetarny – posiada on zdolności transportowe, dzięki czemu za pomocą tego statku możemy transportować inne statki i jednostki. Do startu statku międzyplanetarnego niezbędne jest posiadanie Nawigatora (bonus).

Kolonizowanie innych planet jest tylko możliwe po spełnieniu kilku warunków:

- Posiadanie niezbędnych technologii
- Posiadanie Centrum Międzyplanetarnego
- Posiadanie Statku Międzyplanetarnego
- Posiadanie 3 modułów silnika do Statku Międzyplanetarnego
- Posiadanie Nawigatora

Start Statku Międzyplanetarnego, przy posiadaniu niezbyt wysoko rozwiniętej Techniki Kolonizacji, niesie ryzyko zniszczenia statku i porażki misji kolonizacyjnej na innej planecie.

Ryzyko to można sukcesywnie zmniejszać inwestując w rozwój technologii silników rakietowych.

Można wysyłać tylko jeden statek międzyplanetarny z danej platformy w określonym momencie. Po skolonizowaniu gracz może rozwijać kolejną wyspę. Jeśli gracz na drugiej planecie osiągnie wysoki poziom infrastruktury, mianowicie wybuduje centrum międzyplanetarne, może wysyłać statki międzyplanetarne w sposób kontrolowany i pozbawiony ryzyka.


Statki te mają określoną ładowność i za ich pośrednictwem gracz może dokonywać transportu jednostek lądowych, statków oraz bohaterów. Statek międzyplanetarny posiada zdolność latania tylko pomiędzy planetami, zatem nie posiada możliwości przemieszczania się pomiędzy platformami w ramach jednej planety.

Osobiste
.