Złoża surowców

Tauripedia

Mineral Deposit
Złoża surowców są rozrzucone na powierzchni planety. Gracz może przejąć kontrolę nad złożem, co pozwoli mu pozyskiwać dodatkowe Surowce (każdego typu).
 • Gracz musi zlokalizować złoże (np. korzystając z mapy)
 • Następnie gracz musi utworzyć flotę (w której skład będą wchodziły jednostki latające oraz jednostki lądowe - wymagają one transportowców). Wysłanie floty bez jednostek lądowych przesądza o niepowodzeniu zajęcia złoża surowców.
 • Po sformowaniu floty gracz wysyła flotę na koordynaty złoża z misją ’Stacjonuj’
 • Po tym jak flota osiągnie cel złoże staje się własnością gracza, a jego miniatura pojawia się w widoku głównym (operacja potwierdzona otrzymaniem wiadomości).
 • Wysłana przez gracza flota po zajęciu złoża stacjonuje na nim, strzegąc złoża przed atakami innych graczy.
 • Istnieje możliwość wysyłania innych flot (przez właściciela wyspy lub przez jego sojuszników) z rozkazem stacjonowania na złożu surowców, w celu zwiększenia jego obronności.
 • Każda stacjonująca na złożu flota w razie zachodzącej konieczności może być zawrócona do jej macierzystej wyspy.

W przypadku kiedy chcemy zdobyć złoże, którym zarządza już inny gracz musimy wysłać utworzoną flotę z misją ’Atakuj’, wygrać walkę z flotami stacjonującymi na złożu i wówczas przejąć kontrolę nad złożem.

Mineral Deposit on the island main view

Przejęcie kontroli nad złożem to dopiero pierwszy krok

Rafinery
 • Aby eksploatować złoże należy utworzyć flotę, w skład której będzie wchodziła rafineria i wysłać ją na kontrolowane złoże z misją ’Wydobywaj’.
 • Wysłana flota z Rafinerią zaczyna eksploatować surowce po dotarciu do złoża, proces ten trwa przez jakiś czas.
 • Flota zawierająca Rafinerię wraca na wyspę, z której została wysłana, a surowce zostają dodane do zasobów globalnych surowców wyspy.
 • Ilość surowców, jaką uda się pozyskać podczas jednej misji jest zależna od składu floty, która towarzyszy rafinerii.
 • Jeżeli flota posiada oprócz rafinerii określoną liczbę transportowców, to pojemność floty zwiększy się o pojemność tych transportowców. Jednakże flota taka będzie dłużej eksploatować surowce i dopiero po osiągnięciu całkowitej pojemności zacznie powracać do wyspy, z której została wysłana.
 • Po przekazaniu surowców na wyspę flota z Rafinerią ponownie wraca na złoże w celu dalszej eksploatacji (działanie cykliczne).


Gracz może zawrócić Rafinerię w dowolnym momencie.

Do każdej wyspy może być przypisane (kontrolowane w danym czasie) wyłącznie jedno złoże!

Osobiste
.